Stichting Bloempje

De stichting Bloempje tracht financiële middelen te vergaren waarmee mensen met een sociale achterstand en mensen in nood kunnen worden geholpen (zoals mensen met een verstandelijke beperking, weeskinderen in Indonesië, maar ook de eenzame medemens om de hoek). Voornamelijk mensen in de regio Zuid-Limburg worden hierbij ondersteund. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Linda en Mark Adriaens. Voor de hulp aan de kinderen in de weeshuizen in Indonesië maakt de stichting gebruik van het netwerk van de stichting Wins ( www.stichtingwins.nl ).

Inmiddels is na diverse jaren de behoefte aan aangeboden gratis kinderverjaardagsfeestjes zodanig groot gebleken dat de organisatie van deze feestjes tot hoofdproject is uitgegroeid. 

Anno 2023 worden ook activiteiten ten behoeve van senioren georganiseerd. Zij krijgen bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om tegen vergoeding hun (verjaardags)feestje in' Het Glanerbloempje' te komen vieren met hun gasten zodat de gehele (logistieke) organisatie uit handen wordt genomen en men thuis geen rompslomp heeft!

BLOEMPJE verzorgt op aanvraag ook een High Tea of een gezellige lunch voor kleinere groepen. Neem daartoe gerust contact op met Linda Adriaens 06 29399888