Sponsor worden

Hoe word ik sponsor van Stichting Bloempje?

A   Aanmelding als lid van de CLUB van 50. Men doneert dan eenmalig € 50 (of meer) per jaar op rekeningnummer IBAN: NL31 ABNA 0520 8424 72 ten name van Stichting Bloempje . Uw naam wordt dan vermeld op het sponsorbord in het Glanerbloempje. Indien u er prijs op stelt wordt U gaarne uitgenodigd om tijdens de reguliere openingstijden van het Glanerbloempje zelf Uw naam op het sponsorbord te komen schrijven. Zo maakt U tevens kennis met onze vrijwilligers en de overheerlijke koffie. Ook wordt Uw naam vermeld op onze website. Indien gewenst ontvangt men een nota. Daarnaast wordt er hier nadrukkelijk op het eenmalige karakter van de sponsoring gewezen.
   
B   E.e.a. is geheel vrijblijvend en zéér zeker geen verplichting naar de toekomst toe. Ieder jaar opnieuw doneren blijft natuurlijk hartstikke fijn, maar is geen MUST. Het initiatief tot eventuele sponsorherhaling blijft nadrukkelijk bij Uzelf.
   
C   Men kan een bedrag naar eigen goeddunken doneren, elke euro is een dankbare bijdrage waarmee daadwerkelijk hulpbehoevenden worden gesteund.
   
D   Men kan € 15 doneren waarmee een verjaardagstaart voor een van de vele kinderfeestjes kan worden bekostigd.
   
  Voor de volledigheid hier nogmaals het rekeningnummer:
IBAN: NL31 ABNA 0520 8424 72 t.n.v. Stichting Bloempje