Met behulp van de provinciale organisatie BURGERKR8 zijn wij gestart met de eerste voorbereidingen voor een nieuwe activiteit voor senioren. 

De bedoeling is dat wij in het nieuwe GLANERBLOEMPJE (opening verwacht eind 2024 of begin 2025) met en voor senioren een soort 'CLUB' opzetten die er op gericht is elkaar te helpen en te ondersteunen op elk mogelijk gebied. Met gesloten beurzen.


Het wordt een ontmoetingscentrum waar we gezamenlijk allerhande activiteiten kunnen organiseren. Iedereen mag ideeën aanbrengen, bij voldoende animo gaan we het samen regelen.


Kernwaarden zijn: Zelfredzaamheid, eenzaamheid bestrijden, mét elkaar vóór elkaar, gezelligheid, positieve sociale controle, saamhorigheid/erbij horen, ondersteuning, behulpzaam, informatie, ontspanning.