Vrijwilligers Bloempjes Team

 

Linda Adriaens

 
 

Mark Adriaens
Jose Schmitz-Voncken

 
 

Jean-Paul Bouts
Barbera Houben

 
 

Wil Smeets
Tim Wouters

 
 

Annie Göbbels
Ellen Bakx

 
 

Hetty Smeets
Kitty Vriezelaar

 
 

Samuel Hodds
Jos Waltmans-Pustjens

 
 

 

Tiny van Beers
Speciaal adviseur   Kevin Hendriks