Vrijwilligers Bloempjes Team

 

Linda Adriaens

 
 

Mark Adriaens
Jose Schmitz-Voncken

 
Barbera Houben

 
 

Wil Smeets
 

Annie Göbbels
Ellen Bakx

 
 

Hetty Smeets
Kitty Vriezelaar

 
 

Samuel Hodds
Jos Waltmans-Pustjens

 
 

 

Tiny van Beers
Loes Cools 

 

 

Trudy Groenland

Speciaal adviseur  

Kevin Hendriks