Stichting Bloempje

De stichting Bloempje tracht financiële middelen te vergaren waarmee mensen met een sociale achterstand en mensen in nood kunnen worden geholpen (zoals mensen met een verstandelijke beperking, weeskinderen in Indonesië, maar ook de eenzame medemens om de hoek). Voornamelijk mensen in de regio Zuid-Limburg worden hierbij ondersteund. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Linda en Mark Adriaens. Voor de hulp aan de kinderen in de weeshuizen in Indonesië maakt de stichting gebruik van het netwerk van de stichting Wins ( www.stichtingwins.nl ).